PROJECTS LIST :

Sun Technologies covered following site

PIMPLE SAUDAGAR

1) Planet Millennium
3) Vedant & Ever shine Homes
5) Daffodils
7) Palm Breeze
9) Simran Corner
11) Treasure Island
13) Sai Dreams
15) Sai Ambiance

2) Siddhivinayak Ginger
4) Kundan Estates
6) La Vida Loca
8) Tushar Garden
10) Ganesh Park
12) Elmwood
14) Sai Vision

1) Sai Nisarg Park 1 & 2
3) Mayureshwar
5) Yash Sankul
7) Sai Prem Park
9) Sai Vaibhav
11) Radhai Nagari
13) Sai Garden
15) Sai Shree

2) Ganeesham 1 & 2
4) Sai Shubham
6) Sai Atharva
8) Satellite
10) Namrata Magic
12) Sai Orchards
14) Sai Vaastu
16) Mithila Nagari

VALLABH NAGAR,PIMPRI

1) Sukhwani Campus Phase 1
2) Sukhwani Campus Phase 2

KASPATE WASTI,WAKAD

1) Kaasp County
2) Sanskriti